Vertellen met en voor kinderen

  Beschrijving

  Workshop-Vertellen-met-voor-kinderenEen workshop over het vertellen voor verschillende leeftijden en doelgroepen kinderen. Er is met name aandacht voor werkvormen om mét kinderen te vertellen.

  Bij het luisteren naar verhalen ervaren kinderen één van de basisfuncties van taal; het beleven van een voornamelijk in taal uitgedrukte boodschap, zich daarop te concentreren en deze boodschap te ontrafelen.
  Niet een dagelijkse handeling of situatie bepalen de betekenis, maar tijdens het vertellen maakt taal het plotseling mogelijk om fantastische-, abstracte- of eenvoudigweg "andere" werelden te beleven. Kinderen kunnen, op basis van die ervaringen met de vertelkunst, vervolgens het vermogen trainen om hun eigen leefwereld in taal te schilderen. In deze workshop onderzoeken we op welke manier deze beide peilers, "het vertellen aan kinderen" en "het vertellen met kinderen", in onderwijs, bibliotheek en sociaalwerk te concretiseren zijn.


  Klik voor de datum en locatie bij het tabblad: Praktisch.

  Praktisch


  Datum: Drie zaterdagen in 2018 (Lestijden 10.00 - 16.00).
  Cursusnummer: WK-2018.
  Plaats: Theaterhuis De Berenkuil, Utrecht.
  Docent: Marco Holmer.
  Lesgeld: € 265,- (Incl. 21% btw NL) (onder voorbehoud).
  Mail ons als je bericht wilt ontvangen zodra er nieuwe data zijn (Nb. Leerroute studenten worden via het besloten forum geïnformeerd).

  Deelname: voor iedereen die een basiscursus heeft gevolgd. 
  Heb je elders een basiscursus/training gevolgd en wil je weten of deze cursus voldoende aansluit? Lees dan de competenties van de Basiscursus (Nieuw venster).
  Zie ook de Veel gestelde vragen aan de rechterzijde van deze pagina.
  Bij twijfel kun je altijd met ons overleggen.


  jeugdtheaterhuis-de-berenkuilRoutebeschrijving
  In Utrecht huurt de Vertelacademie cursusruimten bij Jeugdtheaterhuis de Berenkuil: Uitgebreide routebeschrijving en detailkaart van Utrecht.
  Let op! Hier staat ook belangrijke informatie over parkeren


  Opbouw

   Vertellen voor verschillende leeftijden en doelgroepen kinderen


  vertellen-kinderen2Vertellen aan kinderen
  De workshop start bij het vertellen aan kinderen. Aan de hand van een bekend verhaal kijken we naar onderstaande, drie, belangrijke vertelvragen en proberen de antwoorden aan de hand van dat verhaal te praktiseren. Welke vertelbehoeften hebben kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen (kleuters, onderbouw, bovenbouw en tieners) Wat betekent dat voor de inhoud van mijn verhaal? Hoe pas ik een verhaal aan? Wat betekent dat voor de taal van mijn verhaal? Waar liggen de grenzen van de mogelijkheden? Hoe kan ik het luistervermogen van kinderen trainen? Wat betekent dat voor de organisatie van de vertelactiviteit? Welke motiverende technieken kan ik inzetten? Hoe ga ik vanuit een verhaal om met zeer actieve of inactieve kinderen in de groep? Welke manieren zijn er om rust te creëren? Wat kan ik doen om kinderen bij het verhaal te betrekken?


  Vertellen met kinderenvertellen-kinderen3
  Het tweede gedeelte van de workshop is gewijd aan het vertellen met kinderen. Hierin bekijken we een aantal praktische werkvormen om het vertellen met kinderen in praktijk te brengen.

  De verteltafel
  Een beeldende werkwijze om het navertellen van verhalen vorm te geven.
  De vertelpantomime Mee-vertel-theater dat kinderen vertrouwd maakt met de opbouw van een verhaal.
  De Kamishibai Het Japanse verteltheater Kamishibai als middel om kinderen gedeelten van een verhaal zelf te laten vertellen.
  Het Flanelbord Bekend vanuit de ouderwetse kleuter- of zondagsschool. Een ideaal hulpmiddel om een verhaal te ondersteunen met de uitbeelding van het tafereel.
  De verhalenclub Een oefenprogramma voor kinderen die hun eigen verhaal willen vertellen.

  Deze werkvormen worden voorgesteld en kort uitgeprobeerd, waarbij natuurlijk aandacht is voor vragen over de didactische omzetting.


  Spelend vertellen met kinderen

  Op een speelse manier, samen met elkaar, verhalen beleven en creëren. Vertelspelen zijn in staat om voor jonge, maar ook oudere kinderen, verhalen vertellen toegankelijk te maken. Spelen creëert: een actieve betrokkenheid; een alsof realiteit met een duidelijke verbinding met de werkelijkheid, zorgt voor plezier en een open atmosfeer. In het derde gedeelte van de workshop onderzoeken we de verbinding tussen spelen en vertellen. Aan de orde komen onder meer: Bewegingsspelen en rijmen voor jonge kinderen Taal en verhaal spelen Handenarbeid en vertellen Rollenspelen voor oudere kinderen Vertelgezelschapsspelen.

  Ook deze activiteiten worden voorgesteld en natuurlijk gezamenlijk gespeeld.


  Docent


  marcoDe Docent: Marco Holmer (Bremen -DE)

  Marco studeerde Dramatische Vorming en werkte binnen het kinder- en jongerentheater. Hij is freelance verhalen verteller, geeft vertel- en presentatie-trainingen en regisseert theater. Marco informeert, stimuleert, illustreert en laat, tijdens zijn cursuswerk, de deelnemers zien wat mogelijk is met stem en houding, presentatie, contact met de luisteraars, en het werken met verbeelding. Wil je nader kennis maken met Marco? Bezoek dan zijn website: www.vertellen.nl

  Taak binnen de Vertelacademie: Docent vervolgcursus, docent voor leerroute workshops, mentor leerroute 2 en staflid.

  Competenties

  De student:  

  1. Ontwikkelt  een  zekere  vaardigheid  in  de  aanpassing  van  een  verhaal  aan  een  bepaalde leeftijdsgroep  en  verwerft  inzicht  in  de  vertelbehoeften  van  kinderen  uit  verschillende leeftijdsgroepen.
  2. Maakt kennis met de mogelijkheden om kinderen hun eigen leefwereld in taal te laten schilderen.
  3. Maakt kennis met verschillende mogelijkheden om het luistervermogen van kinderen te trainen.
  4. Ontwikkelt basisvaardigheden voor het betrekken van kinderen bij een verhaal.
  5. Verkent  een  aantal  praktische  werkvormen  om  het  vertellen  met  kinderen  in  de  praktijk  te brengen, en bestudeert de didactiek van deze werkvormen.
  6. Leert  een  aantal  vertelspelen  kennen  om  kinderen  spelenderwijs  in  aanraking  te  brengen  met vertellen en verhalen.

  Leerroutes

  Deze driedaagse cursus maakt tevens deel uit van de leerroute (1) Vertellen met en voor kinderen tussen 4-14 jaar.

  Studenten uit de Leerroute (2) Vertellen voor een groot publiek die van plan zijn om af te studeren met een kindervoorstelling of graag kindervoorstellingen willen maken kunnen hun leerroute aanvullen met deze module.


  Tips voor leerroute studenten
  In de basiscursus is aandacht besteed aan verhaalopbouw. Bouw in aanloop naar de workshop Vertellen met en voor kinderen, tijdens de praktijkopdracht vertelervaring, voldoende ervaring op met het analyseren van je verhalen. Deze vaardigheid heb je tijdens de eerste lesdag nodig als je leert een verhaal aan te passen aan een bepaalde leeftijdsgroep.

  Oefen na de workshop de geleerde vaardigheden door te vertellen aan verschillende leeftijdsgroepen kinderen. Reflecteer hierop in je portfolio vertelervaring.  Leerroute 1 studenten oefenen tijdens de uitvoering van hun praktijkopdrachten ook met de verschillende werkvormen die tijdens de workshop zijn aangeboden. Ook deze ervaringen worden in het portfolio beschreven. Lukt het niet om een plek te vinden waar je de werkvormen kunt uitproberen, vraag dan je mede Leerroute studenten op het besloten forum om raad. Er zijn verschillende Leerroute studenten werkzaam in het onderwijs. Verder heeft de Vertelacademie goede contacten met 'Een school vol verhalen' in Gouda. Vertelstagiaires zijn daar altijd welkom! 

  Lesmateriaal

  Artikelen


  Vertelforum.nl
  Op het Vertelforum zijn veel onderwerpen besproken die te maken hebben met het vertellen met en voor kinderen. Surf naar www.vertelforum.nl en gebruik de functie 'Zoeken' op de rode menubalk.